Загальні положення про представництво МЗС України

MZS-2

 Представництво Міністерства закордонних справ України у Львові є структурним підрозділом Міністерства і було урочисто відкрито за участю міністра закордонних справ України А.Зленка 10 травня 2002 року.

У своїй роботі Представництво керується Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року, Консульським статутом України, чинними міжнародними договорами, чинним законодавством України, наказами, інструкціями МЗС України,

Положенням про МЗС України та Положенням про Представництво МЗС України. У межах своєї компетенції та визначеного консульського округу Представництво:

- співпрацює з іноземними дипломатичними та консульськими установами з метою розвитку дружніх відносин України з іноземними державами у всіх сферах, що становлять взаємний інтерес;

- сприяє іноземним консульським установам у виконанні ними функцій захисту прав та законних інтересів іноземних фізичних та юридичних осіб тощо;

- сприяє іноземним дипломатичним представництвам і консульським установам, представництвам міжнародних організацій у поїздках їхніх посадових осіб по округу Представництва, зустрічах з представниками місцевих органів виконавчої влади;

- здійснює прийом громадян України, іноземців та осіб без громадянства з питань, що належать до його компетенції;

- надає консультативну (консульсько-правову) і практичну допомогу в транспортуванні в Україну важко хворих та репатріації загиблих за кордоном громадян України;

- засвідчує документи в порядку консульської легалізації та проставляє апостиль, запитує та легалізовує документи, витребовує документи.

MZS-1

Представництво МЗС України у Львові розташоване в приміщенні Львівської обласної державної адміністрації (вул. Винниченка, 18, каб.120)