Інформація для ділових кіл

Сприяння зовнішньоекономічній діяльності та залученню прямих іноземних інвестицій

 

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України

 

Одним з важливих напрямів роботи МЗС є ефективне виконання задач економізації зовнішньої політики України, насамперед, політико-дипломатична підтримка вітчизняних експортерів шляхом розширення існуючих ринків збуту та диверсифікації потоків вітчизняного експорту (насамперед, продукції металургійного комплексу, АПК, машинобудування, хімічної промисловості) до нових світових центрів зростання та регіонів, що демонструють високу динаміку економічного розвитку: Азійсько-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу, Північної Африки, Латинської Америки та Карибського басейну.

З метою належної реалізації національних зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних і торговельних інтересів за кордоном та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, у квітні 2013 р. при МЗС було створено Раду експортерів та інвесторів України (РЕІ), а у вересні 2014 року оновлено її персональний склад. До складу Ради увійшли понад 60 представників галузевих спілок і асоціацій, провідних українських підприємств та компаній, які фактично представляють увесь спектр експортоорієнтованих галузей економіки України (насамперед, металообробну, машинобудівну, хімічну, агропромислову, а також сферу послуг).

Довідково: зокрема, до складу РЕІ входять керівники АТ „Мотор Січ”, ВАТ „Азовмаш”, ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод”, ДП „Конструкторське бюро „Південне” ім. М.К.Янгеля, ПАТ „АвтоКрАЗ”, ДП „Антонов”,  холдинг „Інтерпайп”, ВАТ „Турбоатом”, ПАТ „Сумське МНВО ім. М.В.Фрунзе”, ДП НВКГ „Зоря-Машпроект”, ТОВ „НІБУЛОН”, ТОВ „Мрія Агрохолдинг”, ПАТ „Оболонь” тощо.

У новому форматі Ради, до її роботи залучено також керівників Американської торгівельної палати в Україні, Європейської бізнес-асоціації та Американсько-Української Ділової Ради, компанії-члени яких реалізують на території України низку масштабних інвестиційних проектів.

Це дозволило посилити системність у роботі з провідними зарубіжними інвесторами, зокрема, у напрямку підвищення їх поінформованості щодо пріоритетного значення, яке надається Урядом України для покращення ділового та інвестиційного клімату, формування системи сталого партнерства у форматі „влада-бізнес”, сприяє підвищенню рівня інвестиційної привабливості нашої держави, відтак, надає додатковий імпульс процесу залучення іноземних інвестицій у провідні галузі вітчизняної економіки та регіональні проекти.

Основними завданнями Ради є:

-  сприяння українським експортерам у зміцненні їхніх позицій на традиційних ринках та у виході на нові ринки збуту;

- сприяння участі українських підприємств і компаній у тендерах та конкурсах, реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів за кордоном;

-  сприяння залученню фінансових ресурсів у виробництво в Україні конкурентної та експортно-орієнтованої продукції;

- сприяння національним товаровиробникам у реалізації високотехнологічної продукції за кордоном та впровадженні зарубіжних інноваційних технологій;

- сприяння залученню іноземних інвестицій для реалізації пріоритетних проектів в Україні;

- сприяння просуванню економічних інтересів України за кордоном на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

МЗС на постійній основі здійснює постійний моніторинг та оперативне інформування членів Ради стосовно потенційних можливостей розширення української присутності на світових ринках, зацікавленості іноземних компаній у налагодженні контактів з українськими партнерами. Оперативно опрацьовуються пропозиції членів РЕІ стосовно вдосконалення умов ведення бізнесу, покращення регуляторного середовища, стимулювання інвестиційної діяльності в Україні з урахуванням передового іноземного досвіду.

МЗС на постійній основі залучає членів Ради до участі у бізнес-форумах під час візитів найвищого та високого рівня, пропозиції ділових кіл враховуються при підготовці двосторонніх зустрічей з офіційними особами іноземних держав.

Окрема увага приділяється забезпеченню участі українських виробників у престижних виставково-ярмаркових заходах за кордоном, що сприяє нарощуванню обсягів експорту українських товарів та закріпленню на міжнародних ринках продукції вітчизняних підприємств.

30 вересня 2014 р. в приміщенні Міністерства під головуванням Міністра закордонних справ України П.А.Клімкіна відбулося тематичне засідання Ради експортерів та інвесторів при МЗС України, присвячене наданню дієвого політико-дипломатичного сприяння вітчизняним товаровиробникам, які найбільше залежать від російського ринку, у питанні диверсифікації ринків збуту.

На основі пропозицій ділових кіл, внесених під час заходу, було опрацьовано та подано на розгляд Кабінету Міністрів України комплекс заходів з удосконалення механізму сприяння закріпленню українських підприємств на традиційних ринках, виходу на нові, перспективні ринки збуту, у першу чергу, країн із стрімко зростаючою економікою.

24 грудня 2015 р. за участі понад 70 представників провідних об’єднань бізнесу та українських експортоорієнтованих підприємств відбулось тематичне засідання РЕІ, присвячене розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва з країнами Африки.

З метою забезпечення більш ефективного діалогу з діловими колами, та у якості нового формату проведення засідань вперше було забезпечено онлайн-включення протягом всього заходу низки українських дипустанов, які мали можливість активно брати участь у дискусії та безпосередньо відповідати на питання з боку представників бізнесу.

У контексті подолання перешкод і обмежень, які російська влада наклала на транзит українських товарів територією РФ, 18 лютого 2016 р. за участі понад 130 представників бізнесу проведено спеціалізоване засідання РЕІ з метою обговорення існуючих можливостей для здійснення міжнародних транзитних перевезень вітчизняними товаровиробниками України, зокрема, до країн Кавказу та Центральної Азії в обхід території Росії, а також технічних, технологічних та тарифних умов здійснення залізничних вантажних перевезень «Європа – Азія» через Балтійське, Чорне і Каспійське моря. За результатами заходу домовлено про створення постійно діючої Робочої групи з логістичних питань в рамках РЕІ.

 

Загальні рекомендації для вітчизняних ділових кіл щодо надсилання запитів до МЗС

 

Взаємодія Міністерства та закордонних дипломатичних установ з українськими підприємствами здійснюється через механізм Ради експортерів та інвесторів (РЕІ).

Запровадження єдиного механізму взаємодії МЗС з діловими колами, їх об’єднаннями та асоціаціями з питань торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва має на меті підвищення ефективності роботи Міністерства закордонних справ України та закордонних дипломатичних установ в зовнішньоекономічній сфері, надання ними дієвої допомоги національним виробникам у розширенні ринків збуту української продукції, залученні іноземних інвестицій у пріоритетні сфери національної економіки.

          Звернення вітчизняної компанії щодо отримання дипломатичного сприяння має бути надіслано на адресу Ради експортерів та інвесторів при МЗС України:
Міністерство закордонних справ України
Управління економічного співробітництва
Рада експортерів та інвесторів при МЗС України
01018, м. Київ, Михайлівська площа, 1 Ел. пошта: rei@mfa.gov.ua  Факс: (044) 238-18-94.

 

Разом із зверненням має бути надіслана заповнена типова форма (комерційної/інвестиційної пропозиції), бізнес-план проекту (у разі пошуку іноземних інвесторів), додаткові рекламно-презентаційні матеріали стосовно українського підприємства та його продукції.

Звернення до МЗС (готуються українською мовою) повинні:

-  бути підготовленими на офіційному бланку та підписані керівником підприємства і скріплені печаткою;

-  чітко окреслювати необхідну допомогу з боку МЗС;

-  не суперечити чинному українському законодавству;

-  по можливості зазначити іноземні країни, де є необхідним залучення українських дипустанов;

- містити додаткову інформацію, що може бути корисною для забезпечення ефективного опрацювання порушених у зверненні питань;

-  містити дані щодо контактних осіб компанії.

За виключенням звернення до МЗС, всі інші документи повинні готуватись англійською мовою (або мовою країни, до якої надсилається пропозиція).

Обов’язкові для заповнення пункти в формах позначені символом «*». Детальніша інформація щодо Гармонізованої системи опису та кодування товарів (HCDCS) доступна на веб-сайті Всесвітньої митної організації, або інтернет-порталі FOREIGN TRADE ON-LINE™.

Разом з інвестиційною формою повинен бути надісланий бізнес-план відповідного проекту.

Запити не будуть опрацьовуватись МЗС у разі:

-  невідповідності зазначених вище загальних вимог до запиту;

-  незаповнених типових форм та обов’язкових пунктів в формах;

- заповнених формах українською або російською мовою (за виключенням, якщо пропозиція надсилатиметься до країн СНД);

-  відсутності бізнес-плану (у разі, якщо мова йде про залучення іноземних інвестицій під певний проект), або його виконання українською або російською мовою;

-  повторні запити, які вже опрацьовувались МЗС, та щодо яких була надана вичерпна відповідь заявнику.

МЗС України (РЕІ) та закордонні дипломатичні установи України:

- не здійснюють переклад тих чи інших інформаційних матеріалів, наданих українськими компаніями;

- не забезпечують редакційну перевірку правильності перекладу таких матеріалів іноземними мовами;

-  не несуть відповідальності за можливі неточності у наданих матеріалах;

-  опрацьовують запити ділових кіл та надають дипломатичного сприяння виключно інформаційного, консультаційного та організаційного характеру, яке не суперечить чинному українському законодавству, зокрема, у сфері державної та дипломатичної служби, антикорупційному законодавству, положенню про МЗС.

 

Типові форми комерційної та інвестиційної пропозицій:

 

FORM OF THE COMMERCIAL OFFER

Full name of the company, year of foundation *

_______________________

ID (registration) code *

 _______________________

Head of the company *

 _______________________

Products offered for export *

 _______________________

Name and code of the product in accordance with the HCDCS (Harmonized commodity description and coding system) *

_______________________

Available quality certificates, permits, licenses etc.

 _______________________

Countries where the company currently sells its products

 _______________________

Approximate prices, volume and terms of supply

_______________________

Contact information (mail address, website, e-mail, phone, fax, English speaking contact person) *

_______________________

Additional useful information, comments

 _______________________

* – позиції, обов’язкові до заповнення. У разі відсутності згаданої інформації запит опрацьовуватися не буде

Разом з заповненою формою надсилаються додаткові презентаційні, інформаційні матеріали тощо в електронній формі, англійською мовою або мовою країни, до якої надсилається пропозиція

 

FORM OF THE INVESTMENT PROJECT

 

Name of the project

_______________________

Name of the company *

_______________________

ID (registration) code *

Form of property *

State property share (%)

_______________________

Company’s: *

mail address

phone

fax

e-mail

_______________________

Head of the company: *

position

full name

phone

_______________________

Contact person for the project  * (preferably English speaking):

position

full name

phone

fax

e-mail

_______________________

Main activities of the company

_______________________

Authorized capital (US $)

_______________________

Number of personnel

_______________________

Trade turnover by main assets (US $)

_______________________

Description of the investment project *

 _______________________

General volume of investments (thousands of US dollars), including:

  • State funding

  • own funding

  • needs in investment capital *

_______________________

Form of investment *

_______________________

Project payback time

_______________________

Profitability index, %

_______________________

Additional useful information, comments

 _______________________

* – позиції, обов’язкові до заповнення. У разі відсутності зазначеної інформації запит опрацьовуватися не буде.

Разом з заповненою формою надсилається бізнес-план проекту, додаткові презентаційні, інформаційні матеріали тощо в електронній формі, англійською мовою або мовою країни, до якої надсилається пропозиція

 

Актуальна інформація щодо тендерів, які проводяться за кордоном, і в яких можуть взяти участь українські компанії за посиланням:

 https://rei.mfa.gov.ua/ua/foreign-business/tenders

Інформація щодо веб-ресурсів, на яких розміщується інформація про проведення тендерних процедур за кордоном – завантажити.

У разі зацікавленості щодо отримання додаткової інформації, необхідно зв’язуватись з Посольствами України у відповідних країнах.

Огляд іноземних ринків, можливості розширення експорту української продукції за посиланням: https://rei.mfa.gov.ua/ua/foreign-business/market-review

 

Торгово-промислова палата України (ТПП України)

 

Місія ТПП України: Створення та підтримка сприятливого середовища для ведення бізнесу в Україні і посилення міжнародної ділової співпраці «Україна – cвіт».

Торгово-промислова палата України та регіональні ТПП: надають допомогу у зовнішньоекономічній діяльності та підтримують експорт; здійснюють товарну експертизу та сертифікацію продукції; надають фахові послуги з незалежної оцінки активів, що вносяться до статутного фонду або передаються у користування, в тому числі нерухомість, земельні ділянки, обладнання, ноу-хау тощо; надають послуги PR-супроводу та реклами; надають послуги щодо спрощеного митного контролю при тимчасовому вивезенні товарів (карнети АТА); консультують з технічних та правових аспектів штрихового кодування; здійснюють засвідчені ТПП переклади; розглядають спори в Третейському суді; здійснюють підготовку документів для реєстрації товарних знаків; надають допомогу щодо участі суб’єктів підприємництва у міжнародних виставках і ярмарках; засвідчують документи комерційного характеру; надають послуги з радіаційного контролю продукції; інформують про бізнес-пропозиції зарубіжних партнерів.

 

Регіональні ТПП представницького округу:

 

Волинська ТПП: м. Луцьк, вул. Яровиця, 18

Телефон: +38 0332 240555

https://vcci.com.ua/   E-mail: info@vcci.com.ua

Львівська ТПП: м.Львів, Стрийський парк, 14

https://lcci.com.ua/     E-mail: lcci@cci.lviv.ua

Телефон: +38 032 276 46 11

 

Рівненська ТПП: м.Рівне, вул.Гетьмана Мазепи,19

Телефон: +38 0362 263866,

https://www.rcci.rivne.com/  E-mail: office@rcci.rivne.com

 

Тернопільська ТПП:  м. Тернопiль, вул. Руська, 40
Телефон: +38 0352 523468,

http://tcci.te.ua/    E-mail: tcci@tcci.te.ua