Правила проставлення штампу «апостиль»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання повноважень на проставлення апостилю, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів», апостиль проставляє:

 1. Міністерство освіти  і  науки  –  на  офіційних   документах, виданих Міністерством освіти і науки, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, їх територіальними органами, закладами освіти, підприємствами,  установами і організаціями, які надають послуги у сфері освіти і науки або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг. До таких документів відносяться:

  • дипломи про освіту;

  • сертифікати про присвоєння вчених звань;

  • атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та інші;

 2. Міністерство юстиції- на документах, що видаються органами юстиції, судами, державними архівними установами, органами виконання покарань та пробації; а також на документах, що оформляються нотаріусами України. До таких документів відносяться:

  • свідоцтва, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану;

  • витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

  • архівні довідки;

  • документи, які засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки.

 3. Міністерство внутрішніх справ– на документах, що видаються Міністерством внутрішніх справ та його територіальними органами з надання сервісних послуг, крім документів, що стосуються сфери освіти і науки. До таких документів відносяться:

  • Витяги з інформаційно-аналітичної системи «облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості (т.з. Довідки про відсутність судимості)

 4. Державна міграційна служба– на документах, що видаються Державною міграційною службою, її територіальними органами та територіальними підрозділами, що стосуються сфери міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній  (незаконній) міграції, громадянства, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. До таких документів відносяться:

  • Довідки/витяги з Єдиного державного демографічного реєстру та інші

 5. Державна податкова служба– на документах, що видаються Державною податковою службою та її територіальними органами. До таких документів відносяться:

  • Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України;

  • Відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків та інші

 6. Міністерство закордонних справ - на всіх інших видах документів.

Процедура проставлення апостилю на офіційних документах, складених на території України і призначених для використання на території інших держав, регулюється Правилами.

Апостиль не проставляється:

 • на документах, виданих закордонними дипломатичними установами України;

 • на адміністративних документах, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

Для проставлення апостиля в МЗС України необхідно подати:

 • оригінал заповненої Заяви на засвідчення документа/ів (zayava-apostil.xls, 49.15 Кб)

 • оригінал документа, який підлягає засвідченню апостилем;

 • копія 1-шої сторінки паспорта заявника з персональними даними;

 • оригінал квитанції банківської установи про оплату послуг за проставлення апостиля;

 • (лише для юридичних осіб) лист-звернення (від імені юридичної особи за підписом її керівника на адресу ДКС МЗС України з проханням засвідчити апостилем документи із зазначенням в тексті такого листа: переліку документів, що надсилаються для засвідчення, країни призначення використання таких документів, ПІБ представника, уповноваженого на засвідчення апостилем документів в МЗС України)