Правила проставлення штампу «апостиль»

Проставлення апостиля в Україні

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” від 18.01.2003 р. № 61 апостиль проставляється:

- Міністерством освіти і науки – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки. До таких документів відносяться: дипломи про освіту, сертифікати про присвоєння вчених звань, атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та інші.

- Міністерством юстиції України – на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. До таких документів відносяться: свідоцтва, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, документи, які засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки.

- Міністерством закордонних справ України – на всіх інших видах документів.

Процедура проставлення апостиля на офіційних документах, складених на території України і призначених для використання на території інших держав, регулюється Правилами, затвердженими Наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 року №237/803/151/5.

Апостиль не проставляється:

- на документах, виданих закордонними дипломатичними установами України;

- на адміністративних документах, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

 

Представництво МЗС України у Львові приймає для проставлення апостиля такі документи:

- довідки, видані архівними установами України;

- довідки про стан здоров’я;

- довідки, видані органами МВС України;

- інші офіційні документи.

 

Для проставлення апостиля необхідно подати:

- паспорт заявника;

- оригінал документа, який підлягає засвідченню апостилем;

- документ банківської установи про оплату послуг за проставлення апостиля.

 

Термін розгляду документів

 

Термін розгляду документів для проставлення апостиля – 5 робочих днів.

Термін розгляду документів може бути продовжено до 20 робочих днів у разі необхідності отримання додаткової інформації для вирішення питання проставлення апостиля, про що співробітник повідомить заявника під час прийому документів.

Згідно з Положенням про консульський збір України, затвердженим наказом Міністерства закордонних справ України 23 квітня 2018 року за №182, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2018 року за № 610/32062, плата за проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, становить, для:

- громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 150 гривень;

- юридичних осіб – 450 гривень.

За оформлення документів у терміновому порядку (до 5 робочих днів) стягується подвійний тариф консульського збору.