Про порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

Про порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

Порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця регулюється Законом України «Про закордонних українців»; постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. №1531 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця»; постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. №1024 «Про утворення Національної комісії з питань закордонних українців».

Перелік документів для оформлення статусу закордонного українця

Відповідно до статті 3 Закону України «Про закордонних українців», іноземці та особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або походження з України, досягли 16-ти річного віку та не є громадянами України мають право отримати статус закордонного українця та посвідчення закордонного українця.
Відповідно до пункту 3 Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця, особа, яка виявила бажання набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву за формою, згідно з додатком, МЗС або представництву МЗС на території України, за кордоном – закордонній дипломатичній установі України.
До Заяви про надання статусу закордонного українця додаються:
- паспортний документ або документ, що його замінює;
- копії документів, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво або інші документи про народження особи або її родичів, документи, що підтверджують факт проживання особи на території України, та у разі потреби інші документи);
- дві кольорові фотокартки розміром 30х40 міліметрів;
- квитанція про оплату заявником послуг, пов’язаних з оформленням і виданням посвідчення.
До документів можуть додаватися письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менш як трьох осіб), які підтверджують українське етнічне походження або походження з України заявника, а також характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.
Відповідно до пункту 5 Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця, за оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США.

Реквізити для сплати коштів за оформлення
посвідчення закордонного українця в Україні:

одержувач: Казначейство України/м.Київ/22012400;
банк одержувача: Казначейська служба України (ЕАП);
код за ЄДРПОУ: 37567646;
код банку: 899998;
рахунок: 31114027028001;
код класифікації доходів бюджету: 22012400;
символ звітності: 027;