Засвідчення офіційних документів в порядку консульської легалізації в Представництві МЗС у Львові

Легалізація офіційних документів 

 

Порядок консульської легалізації офіційних документів встановлюється Віденською конвенцією «Про консульські зносини» 1963 року, Консульським статутом України, затвердженого Указом Президента України №127/94, Інструкцією про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні та за кордоном, затвердженої Наказом МЗС України №113 від 04.06.2002 р., міжнародними договорами України.

Консульська легалізація офіційних документів - це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ. При цьому, консул не несе відповідальності за зміст документа. Легалізація в установленому порядку документа надає йому право на існування в міжнародному обігу.

Представництво МЗС України у Львові легалізує наступні документи:

- оригінали офіційних документів нового українського зразка, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану, які засвідчені обласним управлінням юстиції тієї області, де вони видані, управлінням юстиції АР Крим, міським управлінням юстиції міст Києва та Севастополя, Центральним та Лівобережним відділом РАЦС м. Києва;

- оригінали документів про освіту міжнародного зразка легалізуються у супроводі листа-звернення вищого навчального закладу, що видав документи, засвідченого у мiнiстерствi, яке курує відповідний навчальний заклад;

- документи, засвідчені або видані нотаріусами, після їх оформлення в Міністерстві юстиції України (за адресою : м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, 1 поверх, – Департамент державної реєстрації та нотаріату).

Після легалізації в Представництві офіційні документи повинні бути засвідчені в дипломатичному представництві тієї країни, де вони будуть використовуватись.

Представництво легалізує офіційні документи, крім документів комерційного характеру, складені і засвідчені на території іноземних держав органами державної влади, які уповноважені підтверджувати їх дійсність, і призначені для використання в Україні за умови їх засвідчення в МЗС країни походження документа та її дипломатичного представництва в Україні в установленому порядку.

 

При поданні офіційних документів на консульську легалізацію:

фізичні особи подають паспорт та заповнюють заяву на вчинення консульської легалізації. В разі необхідності подати на легалізацію документи, що належать або виписані на ім’я іншої особи, заявник повинен надати засвідчену нотаріусом довіреність від власника документів;

юридичні особи подають лист-звернення (бланк установи повинен містити реквізити та печатку), в якому зазначаються: перелік документів, що подаються на легалізацію.

За легалізацію документів у звичайному порядку (5 робочих днів) справляється консульський збір, який сплачується після розгляду співробітником документів, що подаються для легалізації, безпосередньо у філії Ощадного банку в приміщенні МЗС України:

- документи фізичних осіб – 150 гривень;

- документи юридичних осіб та організацій – 450 гривень.

За оформлення документів у терміновому порядку (до 5 робочих днів) стягується подвійний тариф консульського збору. Тарифи консульського збору встановлені відповідно до Положення про консульський збір України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України 23 квітня 2018 року за №182, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2018 року за № 610/32062.

Легалізації не підлягають:

- документи й акти, які суперечать законодавству України або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян;

- оригінали, копії та фотокопії паспортів, військових квитків, трудових книжок, документів, що мають характер листування, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчення водія, посвідчення особи, нормативно-правові акти та роз’яснення щодо їх застосування.

- документи, видані органами та посадовими особами з перевищенням їх повноважень.
У разі виникнення сумніву в тому, що представлені документи відповідають законам України або держави перебування, консульська посадова особа має право звертатись до компетентних органів відповідної держави або до відповідних органів в Україні за офіційним роз’ясненням.